Foreign Economics & Management
LiZengquan, Editor-in-Chief
ZhengChunrong, Vice Executive Editor-in-Chief
YinHuifang HeXiaogang LiuJianguo, Vice Editor-in-Chief
Archive of Foreign Economics & Management
 2024
 2023
 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 2005
 2004
 2003
 2002
 2001
 2000
 1999
 1998
 1997
 1996
 1995
 1994
 1993
 1992
 1991
 1990
 1989
 1988
 1987
 1986
 1985
 1984
 1983
 1982
 1981
 1980
 1979