Journal of Shanghai University of Finance and Economics
LiuYuanchun, Editor-in-Chief
ZhengChunrong, Vice Executive Editor-in-Chief
GuoChanglin YanJinqiang WangWenbin WuWenfang, Vice Editor-in-Chief
Archive of Journal of Shanghai University of Finance and Economics
 2024
 2023
 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 2005
 2004
 2003
 2002
 2001
 2000
 1999